• Project: Project: Endinet datamanagement

    Pick my Brain heeft alle data binnen het bedrijf, van HR tot gasstations, in kaart gebracht. Alle gebruikte systemen en de data daarin zijn geïnventariseerd, overlap is in kaart gebracht en masters, slaves en bronnen zijn benoemd. Hiervoor heeft Pick my Brain een data-atlas gecreëerd, eerst in Excel (met VBA), en daarna een functioneel ontwerp gemaakt voor de bouw van de data-atlas in Oracle.